Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

Стартиране на двигателя чрез бутане

стартиране на кола чрез бутане

Ако се окаже, че не може да запалите поради изтощен акумулатор, то първата ви опция е да стартирате чрез бутане

Сам човек би могъл да се спави с тази задача въпреки, че има голям риск от загуба на контрол над колата. При възможност повикайте някого на помощ.

Имайте предвид че воланът ще е много труден за въртене тъй като сервото на колата изисква работещ двигател. Бъдете наясно, че ще е много по-трудно да завъртите волана особено ако процеса на бутане-запалване става в завой.

Използвайте следния метод, за да запалите чрез бутане:

  1. Преди за започнете изключете всички уреди които консумират елекртичество. Светлини, вентилатори, нагреватели и чистачки.
  2. Натиснете съединител и включете на 2ра скорост. Дръжте съединителя натиснат до долу.
  3. Завъртете ключа на стартова позиция. Не се опитвайте да стартирате двигателя, просто включете на старт.
  4. Бутнете колата до скорост в порядъка на 8 - 16км/ч
  5. Когато минималната или оптималната скорост на бутане е достигната, освободете съединителя. Опитайте да го освободите с нормална скорост, както когато го правите при нормални условия. Твърде бързо или трвърде бавно натискане и колата може да не успее да стартира!
  6. Като чуете работещ двигател, натиснете съединител и натиснете газта, за да може алтернаторът да зареди акумулатора. Веднъж като двигателя работи задъжте за известно време съединителя, особено важно когато съумеете да стартирате при много ниска скорост. Ако не го натиснете, колата може да отново да изгасне