Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

Възстановяване на отнети точки

Условия за явяване на курс възстановяване на отнети контролни точки са:

1Да имате налични точки – минимум една, но не нула или да сте на минус

2Удостоверение, че сте заплатили всички финансови задължения към КАТ

3Да е изминала една година от датата на последното възстановяване на контролни точки

4Копие от лична карта, шофьорска книжка, талон или акт

5Ако имате стари задължения (неплатени наказателни постановления), точките ще ви бъдат възстановени след като се издължите и уведомите КАТ за това

Цена: 105лв