Следващият курс ще започне на:

A+ A A-

Акумулатор - профилактика

акумулаторОгледайте състоянието на акумулатора. При наличието на теч, пукнатини или други повреди, акумулаторът трябва да се смени. Уверете се, че клемите са затегнати и не корозирали. Корозията на клемите може да доведе до редица проблеми, включително трудност при стартиране.